Meetpunten

Legenda


Updates van de meetpunten van de grondwaterstandsgegevens worden in principe aan het eind van ieder kwartaal uitgevoerd.

Let wel: De actualiteit van de meetreeks van meetpunten die door externe beheerders worden aangeleverd is afhankelijk van (on)regelmatigheden in hun aanleverfrequentie. Hierdoor hebben een aantal meetpunten een meetreeks-achterstand.


NITG nr